Anadolu’da 5 Kadının Gizemi

Arkeoloji Dünyası’na “Dorak Olayı” olarak yansımış olan altın ağırlıklı eserlerle birlikte yayınlanmış bulunan doğal görünümlü 5 kadın betimlemesi, yansıttıkları özel nedeni ile oldukça dikkat çekicidirler.

Metalden yapılmış ayakta duran bu 5 betimleme,Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Apollon Gölü’ne yakın Dorak köyü sınırları içindeki bir tepede yapılan kaçak kazılarda ortaya çıkartılan taş sanduka krali iki mezarda ele geçirildiği söylenen eserlerle birlikte ilk defa Illustrated London News adlı İngiliz dergisinde yayınlanmıştır.Heykelcilik niteliğindeki bu betimlemeler verilen bilgiye göre başka yörenin ürünlerdir ve orjinalleri parçalar halinde ele geçmiştir.

1700 - 1799 | The history of printing during the 18th century

Dergide yayınlanmış olan görüntüler, o tarihteki İngiliz Arkeoloji Entitüsü’nün Müdürü S.Lloyd’un eşi tarafından kağıt üzerinde bir araya getirilip, tamamlanmıştır.Bu betimlemelerin parçalar halindeki orijinal çizimleri, 1958 yılında İzmir’e yapılan bir tren yolculuğu sırasında tanışılan Rum bir hanımın evinde yapılmıştır.

Fazlası ile abartılarak heykelcilik niteliğinde oluşturulan ve renklen-dirilerek cazip hale getirilen bu betimlemelerin diğer buluntuların özellikleri nedeni ile Troya II kentinin “g” evresine ait olduğu ileri sü-rülmüştü.Anadolu’da metalden kadın betimlemeleri bu dönemde örnekleri vardı.Ancak, söz konusu betimlemeler bu örneklerden oldukça farklıdır.Betimlemelerden üçünün kraliçe veya tanrıçayı, diğer ikisinin  ise nedimeleri temsil etmek üzere yapılmış oldukları yorumlandı.Üst kısımları çıplak, alt kısımları bikini veya şort türü, çıplak ayaklı olan ve  kolluk ve kolluk, bilezik, halhal gibi takılarla ve yüksek başlıklarla gösterilen birinci gruplardakilerden biri, bir elinde semboller taşımak-ta, diğeri göğüslerini tutmakta ve üçüncüsüde eller arkada betimlenmiştir.Nedime olarak betimlenenler ise kısa kollu uzun giysiler içinde ve çıplak ayaklı gösterilmiştir.Kraliçe ile nedimeler farklı saç modellerine sahiptir.

Relic: The Lost Treasure Podcast | Digging Underneath the ...

Halen nerede oldukları bilinmeyen Dorak eserlerinin J.Mellaart tarafından izinsiz bir kazı sonucunda ortaya çıkarıldığı iddia edilmiş veya bunların sahte olabilecekleri söz konusu olmuştur.Bu olayın hikayesini aydınlatmak üzere ‘ The Dorak Affair’ adlı kitap yazılmıştır.